Młodzież Zapobiega Pożarom Drukuj
Wpisany przez Redaktor_J   
piątek, 05 kwietnia 2019 16:45
22 marca 2019 r. odbyły się eliminacje powiatowe 42 edycji OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

straz

Organizatorem Turnieju był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Świdwinie. OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy w szczególności popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W turnieju uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Monika Borek, Natalia Paradnia oraz Jakub Raniowski pod wodzą Wojciecha Wesołowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w naszej szkole. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z testem pisemnym, awansując jednocześnie do drugiej części ustnej turnieju. Ostatecznie eliminacje na szczeblu powiatowym, w grupie szkół ponadgimnazjalnych wygrała Monika Borek z najwyższą ilością uzyskanych punktów, natomiast Natalia Paradnia zajęła trzecie miejsce, z nieco mniejsza ilością punktów. Obie uczestniczki wykazały się ogromną wiedzą.
Monika Borek za zajęcie pierwszego miejsca uzyskała możliwość przejścia na szczebel wojewódzki, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. w Mirosławcu.
Życzymy dalszych sukcesów!
Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2019 16:50