Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Historia szkoły
Historia szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 września 2011 09:02

Historia naszej Szkoły rozpoczęła się w 1946r., kiedy to dnia 6 października nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Przydzielono jej budynek przy Placu Wolności. Na dyrektora nowo tworzącej się szkoły powołano p. Serwacego Zielińskiego. Pierwszymi jej nauczycielami byli: Adam Niklas- historia, geografia; Stefania Michalska- j. angielski; Stefan Mazalewski- j. polski; Antoni Uruski- rysunek. W miarę jednak upływu czasu dołączali do nich kolejni profesorowie. Niestety nazwiska ich wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Liceum było 13 ogólnokształcąca szkoła średnia w byłym województwie koszalińskim. Początkowo przyjętą nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum, w 1959r. zmieniono na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. Ważnym wydarzeniem w życiu Szkoły była pierwsza matura- 1950/1951 i pierwsi maturzyści. Byli nimi:

 • Adamiec Wiesław
 • Bierkowski Tadeusz
 • Dąbrowski Tadeus
 • Gardius Anatol
 • Gołaszewski Bohdan
 • Gucweler Kazimierz
 • Łoziński Leonard
 • Malesza Mirosława
 • Szczepaniak Zenon
 • Trojanowski Józef
 • Tylman Andrzej
 • Wasielewska Krystyna
 • Wiśnioch Stanisław
 • Wójcik Janina
 • Bocheński Władysław
 • Dudzień Wacław
 • Wolański Zygmunt
 • Lechawski Jerzy
 • Kaczmarek Lidia

Stale rosnąca liczba uczniów i prowadzenie zajęć w 8 oddziałach zmotywowało dyrekcje szkoły do podjęcia starań o budowę nowego gmachu szkoły. Budynek przy ul. Stanisława Staszica oddano do użytku 29 listopada 1958r. Ta wielka uroczystość na stałe zapadła pamięci jej uczestnikom. Na czele grona pedagogicznego od 1959r. stał p. dyrektor Stanisław Majewski- osoba bardzo serdecznie wspominana w kręgu absolwentów i nauczycieli.

Na początku lat 60. Szkoła liczy już 254 uczniów i 11 nauczycieli. Dnia 23 października 1960r. Liceum otrzymało sztandar księdza Stanisława Staszica. Znakomite były w tamtych latach wyniki egzaminów wstępnych na studia wyższe: w roku 1962 o indeks ubiegało się 38 absolwentów, a otrzymało 36. W Liceum wykłada się 3 języki obce, młodzież odnosi pierwsze sukcesy w konkursach i olimpiadach. W 1965r. zostaje włączona w elitarny poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO. Od 1963r. w szkole działało Młodzieżowe Koło Filatelistyczne, początkowo pod opieką p. Czesława Warpachowicza, a następnie p. Jerzego Ludwickiego. W kresie swojego 28- letniego istnienia jego uczestnicy odnieśli wiele sukcesów.

Rok 1971 był rokiem szczególnym. W tym roku Szkoła obchodziła bowiem 25-lecie swojego istnienia. Wysiłków w przygotowanie nie szczędzili nauczyciele: Mieczysława Szulc, Leopold Ostrowski, Tadeusz Garczyński. W obchodach uczestniczyło 130 absolwentów, wśród których należy wymienić p. Stanisława Wiśniocha, który aż do swej śmierci związany był ze szkołą i wspomagał ją swoim doświadczeniem i wiedzą. Rok 1973/1974 szkoła rozpoczęła pod nową dyrekcją. Swoją długoletnią prace dyrektora skończył p. Stanisław Majewski, a pełnić tą funkcje rozpoczął p. Feliks Meller. Już w następnym roku szkolnym 1974/1975 nastąpiły kolejne zmiany. Następcą p. Feliksa Mellera został p. Wacław Gąsowski. W roku następnym - 1975/1976 nowo wybranym dyrektorem został p. Tadeusz Garczyński. Lata 70. to nie tylko zajęcia lekcyjne i działalność kół zainteresowań. Naszą szkołę odwiedziło wielu wybitnych aktorów, dziennikarzy i pisarzy m.in.: A. Kopiczyński, St. Niwiński, W. Żukrowski. To właśnie takie spotkania tworzyły klimat ówczesnych lat. Działalność "Teatru na schodach" wzbogacała atmosferę twórczych poszukiwań. Równie duże osiągnięcia miała szkoła także na niwie sportowej. W plebiscycie na najlepszego sportowca Pomorza Środkowego ogłoszonym w 1983r. przez "Głos Pomorza" znalazło się pięciu uczniów naszego Liceum. Początek nowego roku szkolnego 1986/1987 upłynął pod znakiem kolejnego jubileuszu- "Czterdzieści lat minęło". Odsłonięto wówczas tablicę pamiątkową. W miarę upływu czasu, będąc przez dłuższy czas jedyną szkołą średnią ogólnokształcącą na terenie miasta i gminy, Szkoła stawała się ważną placówką oświatową, naukową, kulturalną i społeczną, ściśle współpracującą ze środowiskiem lokalnym.

W takim oto kształcie Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica dobiegło rocznicy 50- ciu lat istnienia. Jubileusz, już wg tradycji, połączony był ze zjazdem absolwentów, wspólnym obiadem i całonocnym bankietem. Wspomnieniom nie było końca. Na pamiątkę jubileuszu przed wejściem do szkoły znalazła swe miejsce pamiątkowa tablica. U progu roku szkolnego 1997/ 1998 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Na emeryturę odszedł p. Tadeusz Szatkowski- najdłużej jak dotąd urzędujący dyrektor połczyńskiego liceum ( pełnił funkcję dyrektora w latach 1983-1997 ). Nowym dyrektorem szkoły został p. Roman Kozubek. Nastrój lat 90. tworzony był przez wiele innowacji uczniowskich: program "Młodzież- Gmina- Środowisko"; program studniówkowy "Czekając na Godota"; sztukę "Na pełnym morzu"; czy program z okazji dnia Edukacji Narodowej "Pogrzeb oświaty". Rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejne zmiany. Nowo wybranym dyrektorem szkoły został p. Stefan Myca. Rozpoczął się okres wielu inwestycji i przedsięwzięć. W październiku 2002r. szkoła otrzymała z prezydenckiego projektu "Internet w szkołach" pracownie informatyczne. W ramach modernizacji i wzbogacania naszej oferty edukacyjnej utworzono siłownię, pracownię audiowizualną, centrum multimedialne, nowoczesną pracownie biologiczną i matematyczną. Zainicjowano również Dni Patrona Szkoły "Stachy" , które udało się zorganizować dwukrotnie w 2004r. i 2006r.zorganizowane przez ówczesny Samorząd Uczniowski. Ich atmosfera i klimat były niepowtarzalne. Wkroczyliśmy w nowe półwiecze. Ciąg dalszy tej historii pisze się nadal. Wielu ludzi ją pisze i czas.

Poprawiony: piątek, 16 września 2011 09:04
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.