Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Konkurs literacki
Konkurs literacki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor_J   
środa, 15 czerwca 2016 20:37

REGULAMIN
VII WAKACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
PT. „MASKARADA”

 

Cele konkursu:

 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

 • popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży

 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się literacką polszczyzną

 

Adresaci konkursu:

 • uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

   

Zasady uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy w dowolnie wybranej formie (opowiadanie, reportaż, esej, wywiad, kartka z pamiętnika, scenariusz teatralny, wiersz i in.) dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach, której tematem przewodnim i tytułem jest „Maskarada”

 • tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać objętości pięciu stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5
  i wydrukować jednostronnie

 • jeden autor może złożyć tylko jeden utwór

 • utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, klasę). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora

 

Termin składania prac:

Prace należy składać do 14 września 2018 r. w bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju w papierowej teczce z dopiskiem „konkurs literacki”.

 

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu

 • respektowanie cech wybranego gatunku, wyczucie konwencji literackiej

 • poprawność stylistyczna i językowa

 • poziom literacki pracy

 • samodzielność i oryginalność

 • ogólna estetyka pracy

 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSP. Organizatorzy nie zwracają prac złożonych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

 

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują 28 września 2018 r. Informacje będzie można uzyskać również na stronie internetowej szkoły – www.zspolczyn.pl

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zwrócą się z prośbą do laureatów o dostarczenie utworów w formie elektronicznej w celu opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.

 

Organizatorzy:

Justyna Zalewska

Katarzyna Połońska

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2018 06:55
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.