Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Konkurs literacki
Uwaga! Konkurs z okazji Dnia Matki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor_J   
wtorek, 17 maja 2016 16:50

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO NT.
WIERSZ DLA MATKI


Cele konkursu:
- budzenie wrażliwości poetyckiej uczniów,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie uzdolnień literackich.


Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do matki/opiekunki w dwóch wersjach językowych – języku polskim oraz wybranym języku obcym.


Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów ZSP w Połczynie-Zdroju.


Wymogi formalne:
1. Uczestnik konkursu powinien złożyć wiersz w dwóch wersjach językowych (j. polskim i wybranym j. obcym), samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.
2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman rozmiar 12). 
3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora.4. Prace należy składać do 24 maja 2016 roku (wtorek) do godziny 13.00 w sali języków obcych I.


Kryteria oceny pracy:
Prace będą oceniane pod względem:
- zgodności z tematem,
- doboru środków artystycznego wyrazu,
- oryginalności ujęcia tematu,
- adekwatności treści i formy obu wersji językowych tekstu,
- wartości literackiej.


Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2016 roku. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach  na stronach internetowych ZSP w Połczynie-Zdroju, a nagrody zostaną wręczone podczas apelu szkolnego.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy oraz cytowania ich w mediach bez dodatkowej zgody autora.


Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają BONY PODARUNKOWE do wykorzystania na zabieg w SPA Zdrojowe Zacisze oraz oceny celujące z obu przedmiotów.

Organizatorki konkursu:
Marta Szopniewska
Katarzyna Połońska
Justyna Górska

Poprawiony: wtorek, 17 maja 2016 16:56
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.