Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor_J   
wtorek, 23 września 2014 13:00

PLAN PRACY

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

na rok szkolny 2018/2019

 

Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji roku szkolnego 2018/2019

30 sierpnia

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

3 września

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów klas III LO

9 września

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas I godz. 1600

11 września

Rada pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego

18 września

Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami klasy III LO – procedury egzaminu maturalnego 2018/2019

25 września

Spotkanie Dyrektora szkoły z Radą Rodziców

26 września

Termin złożenia planów wynikowych i planów pracy wychowawczej

28 września

Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klasy III LO

28 września

Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych z języka polskiego, matematyku, języków obcych

wrzesień /październik

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 października

Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w zespołach przedmiotowych – przedłożenie Dyrektorowi szkoły analizy i wniosków

październik

Spotkanie zespołów przedmiotowych – analiza testów diagnozujących klas I przedstawienie analizy i wyników Dyrektorowi szkoły

koniec października

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopad (piątek)

Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami klas I

listopad

Próbny egzamin maturalny i zawodowy

listopad

Szkolne obchody Święta Niepodległości

9 listopada

Próbny egzamin zawodowy

grudzień

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

19 grudnia

Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli

19 grudnia

Szkolne spotkanie Bożonarodzeniowe – wigilia szkolna

21grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia -1 stycznia

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

21 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - etap praktyczny

9 stycznia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna

10 stycznia

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr

22 stycznia

Studniówka - 2019

26 stycznia

Ferie zimowe

28 stycznia -10 lutego

Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia

do egzaminu maturalnego

7 lutego

Próbny egzamin maturalny

marzec

Próbny egzamin zawodowy

luty/marzec

Dzień zawodowca

marzec

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych dla klasy III LO

29 marca

Szkolne rekolekcje wielkopostne

Termin do uzgodnienia

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas III LO

24 kwietnia

Pożegnanie absolwentów klas III LO,

26 kwietnia

Wystawienie proponowanych ocen dla klasy II TŻ i III TH

26 kwietnia

Egzamin maturalny – sesja wiosenna 2019

- egzaminy ustne

6-23 maja

6-25 maja

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2,6,7,8 maja

Przeprowadzenie testów kompetencji w klasach I-II BSI, I-II LO i I-III TZ z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przedmiotu rozszerzonego

maj /czerwiec

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcowo rocznych klas I - II LO , klasy I i III TZ i klas I-III BR - I St.

21 maja

Wstępna rada klasyfikacyjna klasy II TZ i III TH

21 maja

Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli godz.16.00-18.00

21 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Otwarty

31 maj

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- etap pisemny

- etap praktyczny

 

18 czerwca

17 czerwca i od 21-4 lipca model „w”

Wystawienie ocen końcowo-rocznych

18 czerwca

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I - II LO , klas II-III technikum, klas I-III BR - I St. i LOZ

18 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/1019

21 czerwca

Letnie ferie

22 czerwca – 31 sierpnia

Rekrutacja do klas I – zgodnie z harmonogramem rekrutacji

Ustali K. Oświaty

Podsumowująca Rada Pedagogiczna – analiza testów kompetencji

25 czerwca

Egzaminy poprawkowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – zgodnie z harmonogramem

26-27 sierpnia

Poprawkowe egzaminy maturalne

- egzamin pisemny

- egzamin ustny

20 sierpnia

20-21 sierpnia

Rada pedagogiczna otwierająca ROK SZKOLNY 2019/2020

29 sierpnia

Poprawiony: czwartek, 27 września 2018 08:45
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.