Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Wydarzenia szkolne Najlepszy w zawodzie
Najlepszy w zawodzie PDF Drukuj Email
piątek, 16 maja 2014 08:08

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju rozpoczął się projekt realizowany przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nazwą „Najlepszy w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Program ten obejmuje swoim działaniem wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego i opiewa on na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych,
co stawia go jako największego z dotychczasowych projektów unijnych tego typu
na Pomorzu Zachodnim.

Działania w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpisują się w program rozwojowy ZSP w Połczynie – Zdroju i mają na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, podnoszenie jakości procesu kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów technikum do przyszłego zatrudnienia. Program rozwojowy szkoły uwzględnia realizację zajęć wyrównawczo – dydaktycznych, doradztwo zawodowe, staże, kursy, wyjazdy zawodoznawcze oraz doposażenie pracowni.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne

o informatyka – 1 grupa,

o matematyka – 1 grupa,

o język angielski – 1 grupa,

o język niemiecki – 1 grupa,

o zajęcia przyrodnicze – 1 grupa,

 • Kursy zawodowe

o Kurs barmański i carvingu

o Kurs baristy

o Kurs obsługi urządzeń biurowych

o Kurs na magazyniera i wózki widłowe

 • Staże

Pod pojęciem stażu realizowanego w ramach Działania 9.2 należy rozumieć takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla praktyki zawodowej. W ramach Działania 9.2 możliwa jest organizacja staży u pracodawców, mających na celu praktyczną naukę zawodu. Okres realizacji stażu wynosi co najmniej 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formie wspa

 • Doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe
 • Wyjazdy zawodoznawcze
 • Wybór najlepszego ucznia uczestniczącego w Projekcie – z najwyższą średnią ocen.
 • Wybór najlepszej klasy uczestniczącej w Projekcie – z najwyższą średnią ocen.

Nagrodą dla najlepszych jest wyjazd na kilkudniową wycieczkę po Unii Europejskiej. Zasadą Projektu jest, że uczeń może korzystać z wszystkich form uczestnictwa, w razie większej ilości chętnych niż ilość miejsc na poszczególne cele Projektu o kolejności decydować będą oceny z zachowania, wyników postępu w nauce, frekwencja w szkole, oraz udział w zajęciach wyrównawczych i poradnictwie zawodowym.

Zgodnie z regulaminem Projektu, oraz przepisami prawa zamówień publicznych nauczyciele do przeprowadzania zajęć, oraz doradca zawodowy zostali wybrani z formie przetargu.

Do poszczególnych zajęć wybrano:

 • Informatyka - Dariusz Pyziak
 • Język angielski - Aleksandra Reńska
 • Język niemiecki - Katarzyna Hawryluk
 • Matematyka - Joanna Tokarska
 • Przyroda - Anna Wołoch
 • Doradca zawodowy - Teresa Michalska

Kierownikiem Projektu z ramienia Starostwa została Pani Renata Szot.

Asystentem kierownika z ramienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie – Zdroju została Magdalena Stempnik.

Komisja rekrutacyjna w skład której wchodziły: Renata Szot, Marzena Kalinowska i Magdalena Stempnik, dokonała kwalifikacji Uczestników. Wpłynęły 73 formularze, które spełniły warunki rekrutacji pod względem merytorycznym.

W poszczególnych grupach znalazła się następująca liczba Uczestników:

· Język niemiecki – 21 osób

· Język angielski – 16 osób

· Przyroda – 18 osób

· Matematyka – 20 osób

· Informatyka – 16 osób

Projekt jest wielokierunkowy w związku z tym dalej istnieje możliwość przystąpienia do projektu po złożeniu deklaracji umieszczonych w zakładkach.

Magdalena Stempnik

Poprawiony: piątek, 16 maja 2014 08:23
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.